CSV's hovednummer er:
51 299 299

Direkte numre og emailadresser til alle ansatte:
Klik her

CSV's EAN-nummer er:
5798005348450

Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Et uddannelsescenter i Kolding Kommune
Læs mere her: 
www.kolding.dk

CSV deltager i SpecialUndervisningsNetværket
SpecialUndervisningsNetværket er et fagligt udviklingsmiljø for specialundervisningscentre for unge og voksne på tværs af Danmark
Læs mere her 

Kommunikationsmedarbejder søges til CSV Kolding

CSV Kolding søger en kommunikationsmedarbejder 37 timer ugentligt til varetagelse af ekstern og intern kommunikation.

På CSV løser vi en lang række forskelligartede opgaver omkring mennesker med funktionsnedsættelse. Specialundervisning for voksne, Den særlig tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) og hele Kommunikationsområdet vedr. syn, høre, tale og IKT.

Opgaverne, CSV løser, indgår i en helhedsorienteret indsats omkring borgerne i tæt samspil med andre forvaltninger, andre sektorer, andre faggrupper, omkringliggende kommuner og regionen. Samtidig er handicapindsatsen midt i en brydningstid med nye paradigmer, nye mål og nye opgaver i kommunalt regi.

CSV udgør en vigtig brik i bestræbelserne på at give alle mennesker mulighed for aktiv deltagelse i samfundslivet, uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet.

Ansøgningsfrist fredag den 17. april kl. 12.00.

Klik på nedenstående link og se hele stillingsannoncen.

Synskonsulenter søges til CSV Kolding

Synskonsulenter til CSV, deltid med mulighed for fuldtid.

Kolding Kommune har hjemtaget kommunikationsopgaver fra Regionen pr. 1. januar 2015. CSV Koldings Kommunikationsafdeling varetager opgaven både i forhold til voksne og børn.

Vi søger derfor et antal synskonsulenter, der kan løse følgende opgaver:

- Udredning af behov for synshjælpemidler til borgere med synsnedsættelse

- Rådgivning og undervisning i brug af synshjælpemidler

- Undervisning i ADL og Mobility

- Undervisning og rådgivning rettet mod pårørende og personaleopgaver

Ansøgningsfrist mandag den 13. april 2015.

Klik på nedenstående link og se hele stillingsannoncen.

Lærer til selvudviklingshold for psykisk sårbare unge søges af CSV Kolding

Der er tale om et vikariat fra 1. maj eller hurtigst muligt derefter frem til 30. juni 2016. Stillingen er på fuld tid.

CSV i Kolding har et særligt tilbud målrettet unge med psykiske og sociale vanskeligheder i alderen 16-25 år med det mål at skabe bro til ungdomsuddannelse. Der arbejdes på at den enkelte kursist får større selvindsigt for derigennem - på egen hånd - at komme videre i sit liv.

Der undervises i redskaber fra blandt andet kognitiv psykologi og viden fra det systemisk narrative arbejdes der med identitet, ændring af indgroede negative tankemønstre, styrkelse af selvværd og selvtillid, netværksdannelse, angst og depression, kommunikation, konfliktløsning, samfundsfag, lyst/ulyst, rusmidler med mere. Holdene er på 6-8 kursister. I skemaet er der desuden undervisning til unge i uddannelse som er frafaldstruede samt undervisning på et personlig udviklingshold for voksne.

Ansøgningsfrist fredag den 17. april kl. 12.00.

Klik på nedenstående link og se hele stillingsannoncen.

Klik på nedenstående links og læs nogle gode historier

Brochurer

Få adgang til vores aktuelle brochurer. Læs dem på skærmen eller skriv dem selv ud.

Klik her

Brochurerne kan også fås ved henvendelse til kontoret.
Telefon 51 299 299, e-mail: csv@Opdater venligst din browser!kolding.dk

Find vej til CSV

Hvis du er i tvivl, om hvor du kan finde os, så er her kort over de tre adresser, som vi har undervisning på.

Skovvejen 1b, Kolding Klik her

Dyrehavevej 108b, Kolding Klik her

Lollandsgade 2-4, Fredericia, Klik her

Her kan du også finde oplysninger om de busruter, der kører i nærheden.

CSV · Skovvejen 1b · 6000 Kolding · tlf.: 51 299 299 · www.csv.dk · csv@Opdater venligst din browser!kolding.dk