Voksenspecialundervisning

Når der er brug for en særlig indsats..


Målgrupper:

  • voksne med læse-, skrive- og staveproblemer
  • ordblinde
  • personer med sent erhvervet hjerneskade
  • udviklingshæmmede
  • personer med psykiske vanskeligheder
  • personer med sociale/emotionelle problemer
  • senhandicappede
  • svært fysisk handicappede


Hvordan:
Undervisningen tilrettelægges individuelt. Kursisterne går på små hold med op til syv kursister. I særlige tilfælde kan der tilbydes eneundervisning.

Kursisterne visiteres til undervisning på baggrund af en personlig samtale og eventuelt en screening. Denne kan suppleres med en personlig afdækning.

Hvor:
CSV, Skovvejen 1b, 6000 Kolding
CSV, Dyrehavevej 108, 6000 Kolding
CSV, Lollandsgade 2-4, 2. sal, 7000 Fredericia

CSV henvender sig til borgere i Kolding og Fredericia kommune med særlige undervisningsbehov. Borgere fra andre kommuner kan modtage undervisning med betalingstilsagn fra hjemkommunen. 

Under de respektive områder kan du se, hvem du skal henvende dig til.

 

 

CSV · Skovvejen 1b · 6000 Kolding · tlf.: 51 299 299 · www.csv.dk · csv@Opdater venligst din browser!kolding.dk