Voksenspecialundervisning

Når der er brug for en særlig indsats..


Målgrupper:

  • voksne med læse-, skrive- og staveproblemer
  • ordblinde
  • personer med sent erhvervet hjerneskade
  • udviklingshæmmede
  • personer med psykiske vanskeligheder
  • personer med sociale/emotionelle problemer
  • svært fysisk handicappede


Hvordan:
Undervisningen tilrettelægges individuelt. Kursisterne går på små hold med op til syv kursister. I særlige tilfælde kan der tilbydes eneundervisning.

Kursisterne visiteres til undervisning på baggrund af en personlig samtale og eventuelt en screening. Denne kan suppleres med en personlig afdækning.

Hvor:
CSV, Skovvejen 1b, 6000 Kolding
CSV, Dyrehavevej 108, 6000 Kolding
CSV, Lollandsgade 2-4, 2. sal, 7000 Fredericia

CSV henvender sig til borgere i Kolding og Fredericia kommune med særlige undervisningsbehov. Borgere fra andre kommuner kan modtage undervisning med betalingstilsagn fra hjemkommunen. 

Du er altid velkommen til at kontakte Voksenspecialundervisning på tlf.: 79 79 29 99 eller skrive til voksen@Opdater venligst din browser!kolding.dk

 

 

CSV · Skovvejen 1b · 6000 Kolding · tlf.: 51 299 299 · www.csv.dk · csv@Opdater venligst din browser!kolding.dk